Eminem ft. Rihanna – THE MONSTER Türkçe Çeviri

Eminem FT. Rihanna The Monster

Eminem ft. Rihanna – The Monster Türkçe Çeviri

Dünyanın en ünlü 2 ismi Eminem ve Rihanna birlikte düet yaptıkları parça olan The Monster Türkçe Çevirisini ve Türkçe alt yazılısını yazımızın devamın paylaşıyorum. Eminem ve Rihanna nın The Monster Türkçe Sözlerine ve İngilizce sözlerinede ulaşabilirsiniz. Sitemizden Şarkı Sözleri bağlantısından yada kategorisinden diğer popüler müziklerin Türkçe ve İngilizce Sözlerine ulaşabilirsiniz.

video

Eminem ft. Rihanna The Monster Türkçe Altyazılı

THE MONSTER Türkçe Şarkı Sözleri

I’m friends with the monster that’s under my bed
Yatağımın altında bir canavarla arkadaşım
Get along with the voices inside of my head
Kafamın içindeki ses ile birlikte alın
You’re trying to save me, stop holding your breath
Nefesini tutarak beni kurtarmaya çalışıyorsun
And you think I’m crazy, yeah, you think I’m crazy
Ve deli olduğumu düşünüyorsun,evet,deli olduğumu düşünüyorsun.
I wanted the fame, but not the cover of Newsweek*
Ben şöhret istedim,ama Newsweek’in kapağında değil.
Oh well, guess beggars can’t be choosey
Oh şey,sanırım dilenciler seçici olamam
Wanted to receive attention for my music
Müziğim için ilgi görmek istedim
Wanted to be left alone in public, excuse me
Affedersiniz,benim olmak istediğim toplum içinde yalnız olmak
Been wanting my cake, and eat it too, and wanting it both ways
Kekimi istiyorum,yemeyi çok istiyorum ve her iki yönünden de
Fame made me a balloon cause my ego inflated
Şöhret beni bir balon yaptı ve benim egom neden abartılı bir şekilde şişti
When I blew; see, it was confusing
Ne zaman berbat ettim ; gördün mü , kafa karıştırıcı
Cause all I wanted to do is be the Bruce Lee* of loose leaf
İstediğim tek şey Bruce Lee’nin boş olması
Abused ink, used it as a tool when I blew steam (wooh!)
Buharın patlatıdığı sırada bir araç olarak kullanılan istismar mürekkep
Hit the lottery, oh wee
Piyango vurdu,ufacık
With what I gave up to get was bittersweet
Acı ve tatlıyı tatmak için pes ediyorum
With this like winning a huge meet
Böyle büyük bir kazanan ile tanışın
Ironic cause I think I’m getting so huge I need a shrink
İronik neden bir psikiyatra ihtiyacım olduğunu düşünüyordum
I’m beginning to lose sleep: one sheep, two sheep
Uyku kaybetmeye başlıyorum : bir koyun , iki koyun
Going cuckoo and cooky as Kool Keith
Gidiş çılgıca ve adam Kool Keith* gibi
But I’m actually weirder than you think
Ama aslında senin düşündüğünden daha da garip
Cause I’m
Neden ben

I’m friends with the monster that’s under my bed
Yatağımın altında bir canavarla arkadaşım
Get along with the voices inside of my head
Kafamın içindeki ses ile birlikte alın
You’re trying to save me, stop holding your breath
Nefesini tutarak beni kurtarmaya çalışıyorsun
And you think I’m crazy, yeah, you think I’m crazy
Ve deli olduğumu düşünüyorsun,evet,deli olduğumu düşünüyorsun.
Well, that’s not fair;
Şey,bu hiç adil değil
Well, that’s not fair
Şey,bu hiç adil değil

No, I ain’t much of a poet but I know somebody once told me
Hayır,pek de şair değilim fakat bir keresinde birisi bana söylemişti
To seize the moment and don’t squander it
İçinde olduğun anı yakala ve israf etme
Cause you never know when it all could be over tomorrow
Asla bilemezsin yarın herşey olabilir.
So I keep conjuring, sometimes I wonder where these thoughts spawn from
Bazen gözbağı yapıyorum ,bazı zamanlar bu düşüncelerin nereden doğduğunu merak ediyorum
(Yeah, ponder it, do you want this?
(Evet,düşünüyorsun,bunu istiyorsun ?
It’s no wonder you losing your mind, the way it wanders)
Şaşırmamalı,aklını kaybediyorsun,başı boş dolaşırken)
Yo-lo-lo-lo-yee-whoo
Yo-lo-lo-lo-yee-whoo
I think you’ve been wandering off down yonder
Bence sen orada başıboş dolaşan olarak bulunuyorsun
And stumbled onto Jeff VanVonderen
Ve Jeff Van Vonderen* üzerine tökezledi
Cause I need an interventionist
Neden bir müdahaleci’ye ihtiyacım var
To intervene between me and this monster
Bu müdahale canavar ile aramızda
And save me from myself and all this conflict
Ve beni kendimden kurtar ve bu tüm çatışmalardan
Cause the very thing that I love is killing me and I can’t conquer it
Neden sevdiğim bir çok şey beni öldürüyor ve ve onu kazanamam
My OCD is conking me in the head
Benim OKB beni başımdan bayıltıyor.
Keep knocking, nobody’s home, I’m sleepwalking
Çalıyor,evde kimse yok,Ben uyurgezerim.
I’m just relaying what the voice in my head’s saying
Kafamin içindeki ses sadece geçirmelerini söylüyor
Don’t shoot the messenger, I’m just friends with the
Elçiye zeval olmaz,ben sadece arkadaşım

I’m friends with the monster that’s under my bed
Yatağımın altında bir canavarla arkadaşım
Get along with the voices inside of my head
Kafamın içindeki ses ile birlikte alın
You’re trying to save me, stop holding your breath
Nefesini tutarak beni kurtarmaya çalışıyorsun
And you think I’m crazy, yeah, you think I’m crazy
Ve deli olduğumu düşünüyorsun,evet,deli olduğumu düşünüyorsun.

Call me crazy, but I have this vision
Bana deli diyebilirsin,ama bunun bir vizyonu var
One day that I’d walk amongst you a regular civilian
Bir gün aralıkla düzenli bir sivil yürüyüş
But until then drums get killed and I’m coming straight at
Ve o zamana kadar bateri öldürüldü ve doğru yönde geliyorum
Emcees, blood get spilled and I
Sunuyorum , kan döktüm ve ben
Take it back to the days that I get on a Dre track
Günleri geri alıyorum ve Dre* Cd’si alıyorum
Give every kid who got played that
Bu oyuna gelen her çocuğa ver
Pumped up feeling and shit to say back
Duygu pompalı ve lanet geri söyleme
To the kids who played ’em
Onları oynayan çocuklar
I ain’t here to save the fucking children
Lanet çocukları kurtarmaya gelmedim
But if one kid out of a hundred million
Ama eğer bir çocuk dışında yüz milyon
Who are going through a struggle feels and then relates that’s so great
Kimisi bir mücadele hissi yoluyla gidiyor ve daha sonra harika bağ kuruyor.
It’s payback, Russell Wilson falling way back
Bu ödeşme,Russel Wilson yoluna geri düşüyor
In the draft, turn nothing into something, still can make that
Taslakta,hiçbir şeye çevirmeyin ,gene yapabilirsiniz.
Straw into gold chump, I will spin Rumpelstiltskin in a haystack
Altın kelle içine saman,Samanlıkta Rumpelstiltskin* olacaktır
Maybe I need a straight jacket, face facts
Belki ihtiyacım olan düz bir ceket,gerçeklerle yüzleşmek gerekir.
I am nuts for real, but I’m okay with that
Gerçekten kafayı yedim,ama bununla iyiyim.
It’s nothing, I’m still friends with the
Hiçbir şey,hala benim arkadaşım

Eminem Survival Türkçe Çeviri

Eminem Survival Türkçe Çeviri

Eminem Survival Türkçe Çeviri

Eminem‘in Survival adlı parçasının yazımızın devamında Türkçeye çevirilmişini ve Türkçe Altyazılısını bulabilirsiniz. Eminem’in diğer Türkçe şarkı sözlerini ve Diğer Şarkıcıların Türkçe Şarkı sözlerine Şarkı Sözleri Kategorisinden ulaşabilirsiniz.

Eminem Survival Türkçe Çeviri

Eminem Survival Türkçe Altyazılısını dinle

Eminem Survival Türkçe Çeviri

This is survival of the fittest
Bu en güçlü kişinin hayatta kalma mücadelesi
This is do or die
Bunu yaparsın veya ölürsün

Wasn’t ready to be a millionaire, I was ill-prepared
Bir milyoner olmaya hazır değildim, kötü hazırlanmıştım
I was prepared to be ill, though, the skill was there
Hasta olmaya hazırlanmıştım, bi yetenek olduğunu sanmıştım
In the beginning, it wasn’t ’bout the ends
Başta, iş sonlarla ilgili değildi
It was ’bout bustin’ raps and standin’ for somethinRap yapmak ve bir şey için ayakta kalmakla ilgiliydi
Fuck an acronym
Akrostişi s*keyim
Quit the fuckin’ act like you’re happy, I’m fuckin’ back again
Sanki mutluymuşsun gibi davranmayı kes, ben geri döndüm
With another anthem, why stop when it doesn’t have to end?
Başka bir marşla, bitmek zorunda olmayan bir şey neden dursun ki?
It ain’t over ’til I say it’s over – enough when I say enough
Ben bitsin demeden bitmeyecek – yeter dediğimde yeter
Throw me to them wolves and close the gate up up
Beni kurtlara at ve geçişi kapat
I’m afraid of what’ll happen to them wolves
Ben kurtlara olacaklar için korkarım
When the thought of being thrown into an alligator pit, I salivated it
Bir timsaha çukuruna atılmış olduğumu sanırken, benim salyalarım aktı
Raise your hands up like it’s 12 noon
Saat gündüz 12’ymiş gibi ellerini havaya kaldır
Nah, homie, hold them bitches straight up
Hayır, dostum, sürtükleri yukarı çek
Wait until you dislocate a rotator cuff
Çarpıcı manşet çıkana kadar bekle
Came up rough, came to ruffle feathers
Şiddetten geldim, tüylerim kabardı
Nah, egos, I ain’t deflatin’ ’em
Hayır, egolar, onları durdurmayacağım
Last chance to make this whole stadium erupt
Bu stadyumu patlatmak için son şans

This is survival of the fittest
Bu en güçlü kişinin hayatta kalma mücadelesi
This is do or die
Bunu yaparsın veya ölürsün
This is the winner takes it all
Kazanan her şeyi alır
So take it all
Öyleyse her şeyi al

So get your ideas, stack your ammo
Fikir edin, şarjörünü doldur
But don’t come unless you come to battle, jump in the saddle
Savaşa gelmediğin sürece hiç gelme, eyerin üzerine atla
This is it, it’s what you eat, sleep, piss and shit
Budur, yediğin şey, uyuman, işeyip sıçman
Lift, breathe, your whole existence just consists of this
Hafifle, nefes al, bütün hayatın bundan ibaret
Refuse to quit, the fuse is lit, can’t diffuse the wick
Bitirmeyi reddet, sigortayı yak, fitili dağıtma
If I don’t do this music shit I lose my shit
Eğer bu müziği yapmazsam lanet olsun, bokumu kaybettim
Ain’t got shit to lose, it’s the moment of truth
Kaybedecek bi bokum olmayacak, bu gerçekliğin zamanı
It’s all I know how to do
Bunların hepsi nasıl yapacağımı bildiğim şeyler
As soon as I get thrown in the booth, I spit
Kısa sürede kulübeye atılırım, tükürürüm
But my respect is overdue
Ama saygım gecikti
I’m showin’ you the flow no one used
Sana kimsenin kullanmadığı akışı gösteriyorum
I don’t own no diploma for school, I quit!
Okul diplomam yok, ben bırakıyorum!
So there’s nothing for me to fall back on, I know no other traits
Bu yüzden yeniden düşmem için bi sebep yok, başka özellik bilmiyorum
So you’d better trade your fuckin’ mics in for some tool-box-es
Bu yüzden lanet mikrofonlarını, alet çantalarıyla takas et
Cause you’ll never take my pride from me
Çünkü asla gururumu benden alamayacaksın
It’ll have to be pried from me
Bu tarafımca izlenecek
So pull out your pliers and your screwdrivers
Bu yüzden pense ve tornavidalarını çek

This is survival of the fittest
Bu en güçlü kişinin hayatta kalma mücadelesi
This is do or die
Bunu yaparsın veya ölürsün
This is the winner takes it all
Kazanan her şeyi alır
So take it all
Öyleyse her şeyi al
So take it all
Öyleyse her şeyi al